Господе и Владико живота мога, дух лености, мрзовоље, властољубља и празнословља, не дај ми. Дух целомудрености, смиреноумља, трпљења и љубави даруј ми, слуги Своме. О, Господе Царе, даруј ми да сагледам грехе своје и да не осуђујем брата свога, јер си благословен у векове векова. Амин.

понедељак, 21. март 2011.

ПРОТЕСТНО ПИСМО ВЛАСТИМА КАНАДЕ ПОВОДОМ СЛУЧАЈА ПРОФ. ДР СРЂЕ ТРИФКОВИЋА

Удружење студената Правног факултета „Номоканон ” упутило је протестно писмо амбасади Канаде у Србији поводом недавне забране путовања у Канаду проф. др Срђи Трифковићу. Удружење сматра да је овај акт недопустив и да представља најфлагрантнији вид дискриминације по националној основи. Уверени да се у будућности овакви и слични акти неће понављати овом приликом шаљемо своје писмо поротеста властима Канаде као и подршку уваженом професору Трифковићу!


проф. др Срђа Трифковић

Преносимо садржај писма:

Your Excellency,

Belgrade University Law School Student organization ”Nomokanon” wishes to lodge the strongest protest after the shameful act of Canadian Border Police in Vancouver to prohibit Mr. Srdza Trifkovic, Serbian-American political analyst, publicist and historian from Chicago, entry to Canada, where he was expected to give lecture at the British Columbia University. We feel that this kind of behavior of Canadian authorities is, in fact, the result of pressure of the Bosniak Islamic extremist structures who in Mr. Trifkovic see the man who, for many years now, exposes their lies, deceits and deceptions served for the last 20 years to international experts and media, regarding the events in ex-Yu territories after it’s disintegration. We deeply regret the fact that Immigration Officers in Vancouver thought it’s right to act upon advice or, which would be even worse, instructions of those who deviously use false victim aureole, the aureole given to them by large section of the most influential political structures in Western world, to perfidiously deceive competent public persons in Canada and United States and present renowned expert for International affairs, former Director of Center for International Affairs at the Rockford Institute, as a person who promotes genocide and religious and national intolerance.

It is pure hypocrisy that Islamist extremists gathered in so-called Institute for the Research of Genocide Canada think they have a right to talk about genocide when it is well known that the same people negate the genocide committed in the World War II. Former Canadian Ambassador in Belgrade, Mr. James Bissett, addressed the issue in article “Institute for the Research of Genocide: those who deny genocide, hypocrites and personality killers”, published last week on the “Lord Byron Foundation” website, and described in detail manipulative and pseudo-competent nature of the said organization which, at the same time, attempts to besmirch reputation of one of the most prominent Canadian officers General Lewis MacKenzie.

In the written statement presented to Mr. Trifkovic it is said that he is an unacceptable guest on Canadian territory because of the “violation of human or international rights, because he is banned person working for the government that, in Minister’s opinion, is or was involved in terrorism, systematic or flagrant violation of human rights or genocide, war crimes or crimes against humanity under the suborder 6 (3) to (5) of the Crimes against humanity and war crimes Act”.

As students of Law, we want to know is this an official position of the State of Canada regarding the policy of the former Federal Republic of Yugoslavia, and her successor today the Republic of Serbia (in view of the fact that at one point Mr. Trifkovic was the advisor of Mr. Vojislav Kostunica, former President of FRY, which is his only connection with FRY authorities)? Or is it maybe the official position of the Canadian State regarding Serbian people’s right of self-determination, achieved upon the establishment of the Republic of Srpska (as Mr. Trifkovic was political representative of the Republic of Srpska in London)? If it is, we would like to hear that from certain Canadian Government authorities, higher authorities than the Vancouver Border Police. If it is not, we want Canada to make a stand against Bosniak Islamic lobby and to make the right decision choosing between lies, deceit, manipulation and dirty petty politics on one side, and preservation of the integrity and dignity, and respect of the human rights institution that are, in the case of Mr. Trifkovic, brutally violated, on the other.

We want to believe that Canada will make the right choice.In Belgrade,
2.3.2011.                                                                                 Belgrade University Law School Student Organization ”Nomokanon”
                                                                                                                       


Ваша Eкселенцијо,

Удружење студената Правног факултета „Номоканон” упућује најоштрији протест због срамотног чина пограничне канадске полиције у Ванкуверу, којим је забрањен улазак у земљу српско-америчком политичком аналитичару из Чикага, публицисти и историчару др Срђи Трифковићу, који је требало да одржи предавање на Универзитету Британска Колумбија. Сматрамо да је овакво понашање канадских органа власти, заправо, плод притиска бошњачко-исламских екстремистичких структура, које у професору Трифковићу виде особу која већ дуги низ година раскринкава њихове лажи, обмане и преваре, које сервирају међународној стручној и медијској јавности у периоду од последњих 20 година, а тичу се дешавања на територији бивше Југославије по њеном распаду. Изражавамо велико жаљење што су имиграциони чиновници у Ванкуверу дали себи за право да поступају по саветима или, још горе, налозима оних који вешто користе лажни ореол жртве, подарен им од великог дела наjутицајнијих политичких структура у западном свету, како би на што перфиднији начин обманули стручну јавност у Канади и Сједињеним Америчким Државама, и уваженог стручњака за проучавање међународних односа, бившег директора Центра за међународне студије Рокфор Института (Center for International Affairs at the Rockford Institute), представили као особу која пропагира геноцид и верску и националну нетрпељивост.

Лицемерно је да исламистички екстремисти оличени у тзв. Институту за истраживање геноцида Канада, себи дају за право да уопште говоре о геноциду, ако се зна да исти негирају учињени геноцид у Другом светском рату, о чему говори и бивши амбасадор Канаде у Београду, Џемс Бисет који је, прошле седмице, у ауторском тексту „Институт за истраживање геноцида: они који негирају геноцид, лицемере и убице личности”, који је објављен на сајту Фондације „Лорд Бајрон”, на детаљан начин описао манипулативни и псеудо-стручни карактер, који поседује поменута организација, која, у исто време, покушава да укаља репутацију једног од најистакнутијих канадских официра генерала Луиса Мекензија.

У образложењу које је достављено г-дину Трифковићу, наводи се да је неприхватљив гост на територији Канаде због „кршења људских или међународних права, јер је забрањена личност у служби владе која је, по мишљењу министра, умешана или била умешана у тероризам, систематско или грубо кршење људских права, или геноцид, ратни злочин или злочин против хуманости у оквиру пододредби 6 (3) до (5) Закона о злочинима против човечности и ратним злочинима”.

Оно што нас, као студенте Правног факултета занима, да ли је овде у питању и званични став државе Канаде по питању политике бивше Савезне Републике Југославије, а данас њеног сукцесора Републике Србије (с обзиром да је г-дин Трифковић у извесном периоду био саветник некадашњег председника СРЈ Војислава Коштунице, што представља његову једину везу са властима СРЈ)? Или можда, да ли је у питању званични став државе Канаде по питању права српског народа на самоопредељење које је остварио формирањем Републике Српске (обзиром да је г-дин Трифковић био политички представник Републике Српске у Лондону)? Ако јесте, волели бисмо да то чујемо од неких канадских државних органа, на знатно вишој инстанци, него што је то погранична полиција у Ванкуверу? Ако није, волели бисмо да се Канада одупре притисцима бошњачког екстремистичког лобија и између лажи, преваре, манипулација и прљавих политикантских игри на једној страни, и очувања угледа и достојанства, као и поштовања институције људских права, која су, у овом случају, брутално повређена г-дину Трифковићу, на другој страни, учини прави избор.

Желимо да верујемо да ће држава Канада учинити прави избор.
У Београду,
2.3.2011.л.Г.                                                                         Удружење студената       Правног факултета  „Номоканон”     


Нема коментара:

Постави коментар